#ខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់

Articles by Tag ខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់

តើការពុះចែកនូវខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាពីរនឹងជិះឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាកម្រិតណាដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា?

ដោយ​ ខន ណារី
អស់រយៈពេលប្រមាណ ៥ឆ្នាំ មកហើយ ដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានរងនូវការរង្គោះរង្គើ ដោយសារឥទ្ធិពលនៃសង្រ្គាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសធំៗ គឺសហរដ្ឋអាមេរិក និងចិន។ សង្រ្គាមពាណិជ្ជកម្មវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំង២ នេះ នៅតែបន្តអូសបន្លាយ និងបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ក៏ដូចជា សេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ី។