#កិច្ចព្រមព្រៀង​ភាព​ជា​ដៃគូ​សេដ្ឋកិច្ច​

Articles by Tag កិច្ចព្រមព្រៀង​ភាព​ជា​ដៃគូ​សេដ្ឋកិច្ច​

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មធំៗទាំងបី ត្រូវបានរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា គាំទ្រទាំងស្រុង

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
រដ្ឋសភា និង ព្រឹទ្ធសភា បានគាំទ្រទាំងស្រុង ចំពោះសេចក្ដីព្រៀងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មធំៗចំនួន៣ ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដោយក្នុងនោះ រួមមាន សេចក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ (RCEP, សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី កម្ពុជា-ចិន និង សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការប្រកួតប្រជែងជាដើម។