#កិច្ចព្រមព្រៀង CP TPP

Articles by Tag កិច្ចព្រមព្រៀង CP TPP

អង់គ្លេសទទួលបានភ្លើងខៀវ ដើម្បីចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង CP TPP ហើយ

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
តើចក្រភពអង់គ្លេសនឹងអាចសម្រេចគោលដៅចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង CP TPP ដែរឬយ៉ាងណា? ក្រោយពីការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប ចក្រភពអង់គ្លេសបានព្យាយាមខ្នះខ្នែងសម្បើមណាស់ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងធំៗរបស់ពិភពលោក រួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងវឌ្ឍនភាព និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ សម្រាប់ភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក ឬហៅ កាត់ថា CP TPP។