#កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់

Articles by Tag កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់

ក្រុមប្រទេសក្របខណ្ឌ IPEF បញ្ចប់កិច្ចចរចាបឋមអំពី កិច្ចព្រមព្រៀងពង្រឹងភាពធន់ខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំង ១៤ ដែលជាសមាជិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក (IPEF) ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក បានបញ្ចប់ជាស្ថាពរនូវការចរចាស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់ធ្វើឱ្យខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់មានភាពធន់ និងសុវត្ថិភាព។ នេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក លោកស្រី ជីណា រៃមុនដូ (Gina Raimondo) ដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ឧសភា។