#កិច្ចប្រជុំកំពូលស្ត្រីអាស៊ានលើកទី២

Articles by Tag កិច្ចប្រជុំកំពូលស្ត្រីអាស៊ានលើកទី២

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានពឹងផ្អែកខ្លាំងលើសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម ដែលដឹកនាំដោយស្ត្រី

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
អាស៊ានគឺជាតំបន់ ដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ និងមានការអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័ស ពិសេសដោយសារមានការចូលរួមដ៏សកម្មរបស់ស្ត្រី។ ជាមួយគ្នានេះ សេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង១០ ពឹងផ្អែកខ្លាំងលើសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និង មធ្យម ដែលដឹកនាំដោយស្ត្រីផងដែរ។ នេះបើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ត្រីអាស៊ានលើកទី២ នាថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២។