#កម្ពុជា និងម៉ាឡេស៊ី

Articles by Tag កម្ពុជា និងម៉ាឡេស៊ី

កម្ពុជា និងម៉ាឡេស៊ី បង្ហាញពីការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយ និងពាណិជ្ជកម្ម

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទិដ្ឋភាពនយោបាយ, ពាណិជ្ជកម្ម,ការវិនិយោគ ត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី លើកមកពិភាក្សា ដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរ បានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រឹងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន និងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសាយប័រ (Cyber Crime) ហើយបង្កើនបន្ថែមទៀត ចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម៕