#កម្ពុជាសង្ឃឹមខ្ពស់ថា នឹងទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដល់២លាននាក់

Articles by Tag កម្ពុជាសង្ឃឹមខ្ពស់ថា នឹងទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដល់២លាននាក់

កម្ពុជាសង្ឃឹមខ្ពស់ថា នឹងទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដល់២លាននាក់ និងទេសចរផ្ទៃក្នុង១១លាននាក់នៅឆ្នាំ២០២២

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
កម្ពុជាបន្តក្ដីសង្ឃឹមខ្ពស់ថា ចរន្តភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកកម្សាន្តនៅកម្ពុជានឹងអាចវិលមករកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ជាមួយនឹងការរំពឹងអាចស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបានដល់ជិត២លាននាក់ និងភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងប្រមាណ១១លាននាក់នៅពេញមួយឆ្នាំ២០២២នេះ។