#កំពូលធនាគារ​ទាំង១០

Articles by Tag កំពូលធនាគារ​ទាំង១០

ធនាគារខ្នាតយក្សទាំង ១០ ក្នុងលោកឆ្នាំ២០១៩, ចិននៅតែឈរកំពូលតារាង

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ស្ថាប័ន The Banker បានបញ្ចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនមួយ អំពីបញ្ជីឈ្មោះធនាគារធំបំផុតក្នុងលោក ទាំង១០។ ក្នុងនោះ ធនាគាររបស់ចិន នៅតែឈរលំដាប់លេខមួយ នាំមុខធនាគាររបស់ប្រទេសផ្សេងទៀត។ ប៉ុន្ដែ បើមើលទៅលើចំនួនធនាគារដែលជាប់ក្នុងបញ្ចីនេះ ឃើញថា ធនាគារអាមេរិក និងចិន គឺមានចំនួនស្មើគ្នា គឺ៤ ទល់នឹង ៤ ខណៈដែលនៅសល់ប៉ុន្មាន គឺជាធនាគារមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀត។