#កម្ចីខ្នាតតូចចិន

Articles by Tag កម្ចីខ្នាតតូចចិន

ធនាគារ​នៅ​ចិន ផ្ដល់កម្ចីដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូច ប្រមាណ ៥ទ្រីលានដុល្លារអាមេរិក នៅឆមាសទី១ ឆ្នាំនេះ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសចិន បានផ្ដល់កម្ចីសរុបប្រមាណ៥ទ្រីលានដុល្លារអាមេរិក ទៅដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងតូចបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិន នៅក្នុងឆមាសទី១ឆ្នាំ២០១៩នេះ។ នេះបើតាមនិយ័តករនៅក្នុងវិស័យធនាគារ និងធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងប្រទេសចិន បានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CCTV នាពេលថ្មីៗនេះ។