#កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប

Articles by Tag កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប

ហេតុអ្វីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅអាស៊ាននៅឆ្នាំ២០២៣ នឹងថយលឿនជាងឆ្នាំ២០២២?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុន (JCER) បានបង្ហាញថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ នៅប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅអាស៊ាន ដែលមានដូចជា ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន និងសិង្ហបុរី នឹងមានយឺតជាងឆ្នាំ២០២២នេះទៅទៀត លើកលែងតែប្រទេសថៃ ដែលមានកំណើនលឿន ដោយសារតែការស្ទុះឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍ដែលស្នូលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសមួយនេះ។