#ក្រុមហ៊ុន ឌីខេ អេស អេច (ខេមបូឌា)

Articles by Tag ក្រុមហ៊ុន ឌីខេ អេស អេច (ខេមបូឌា)

គ្មានផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភរបស់ Abbott ដែលចែកចាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយការប្រមូលផលិតផលនៅសហរដ្ឋអាមេរិក

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
យើងផ្តល់តម្លៃដល់ឪពុកម្តាយដែលមានទំនុកចិត្តលើយើងសម្រាប់អាហាររូបត្ថម្ភទារកប្រកបដោយគុណភាព និងសុវត្ថិភាព។ នៅថ្ងៃទី 17 ខែកុម្ភៈ Abbott បានធ្វើការប្រមូលឡើងវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តនូវផលិតផលទឹកដោះគោម្សៅ មួយចំនួនដែលផលិតនៅ Sturgis រដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិក។