#ក្រុមហ៊ុនប្រេងអាមេរិក Chevron

Articles by Tag ក្រុមហ៊ុនប្រេងអាមេរិក Chevron

ក្រុមហ៊ុនប្រេងអាមេរិក Chevron សម្រេចលក់ទ្រព្យសកម្មរបស់ខ្លួនទាំងអស់ ដកខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំរបស់អាមេរិក Chevron Corp ថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់អះអាងថា ខ្លួនបានសម្រេចលក់ទ្រព្យសកម្មទាំងអស់ដែលមាននៅមីយ៉ាន់ម៉ា ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនកាណាដា MTI ដើម្បីដកខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយចាក់ស្រេះមួយនេះ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ បានសម្រេចឡើង បន្ទាប់ពីរយៈពេល១ឆ្នាំ ដែលក្រុមហ៊ុន Chevron និងក្រុមហ៊ុនប្រេងផ្សេងៗទៀតបានប្រកាសសម្រេចចិត្តចាកចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ក្រោយពីមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ២០២១។