#ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវៀតណាម

Articles by Tag ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវៀតណាម

វៀតណាមបង្កើតបានពូជពោតផ្អែមមួយប្រភេទ ដែលអាចទទួលទានឆៅបាន

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវៀតណាមមួយក្រុម បានស្រាវជ្រាវ និងបង្កាត់បានពូជពោតផ្អែមមួយប្រភេទ ដែលគេអាចទទួលឆៅបាន ដោយមិនចាំបាច់ចម្អិន ឬកែច្នៃនោះឡើយ។ អ្នកជំនាញជឿជាក់ថា ការដាំដុះពោតដែលអាចទទួលទានឆៅបាន គឺនឹងអាចមានការពេញនិយមដាំដុះនៅទូទាំងពិភពលោក។ នេះបើយោងតាមការរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មាន VN Express។