#កូកា-កូឡាកម្ពុជា បន្តភាពជាដៃគូជាមួយ MAJOR CINEPLEX រយៈពេល 5 ឆ្នាំបន្ថែមទៀត

Articles by Tag កូកា-កូឡាកម្ពុជា បន្តភាពជាដៃគូជាមួយ MAJOR CINEPLEX រយៈពេល 5 ឆ្នាំបន្ថែមទៀត

កូកា-កូឡាកម្ពុជា បន្តភាពជាដៃគូជាមួយ MAJOR CINEPLEX រយៈពេល 5 ឆ្នាំបន្ថែមទៀត

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈកម្ពុជា (កូកា-កូឡា) កំពុងបន្តភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មកម្សាន្តឈានមុខគេរបស់កម្ពុជា គឺរោងភាពយន្ត Major Platinum Cineplex ដែលមានការចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២ នៅរោងភាពយន្ត Major Cineplex Aeon Mall Sen Sok ដើម្បីបន្តភាពជាដៃគូផ្គត់ផ្គង់ភេសជ្ជៈរបស់ក្រុមហ៊ុនកូកា-កូឡា ជូនដល់អ្នកចូលទស្សនាភាពយន្ដ រយៈពេល 5 ឆ្នាំ បន្តទៀត។