#កូវីដ១៩-វៀតណាម

Articles by Tag កូវីដ១៩-វៀតណាម

វៀតណាម​បិទ​"ឆ្នោត" បណ្ដោះអាសន្ន ដើម្បីកាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​ឆ្លង​កូវីដ១៩

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
សារព័ត៌មាន​អនឡាញរបស់វៀតណាម បានផ្សាយថា រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​នឹង​បិទ​ជាបណ្ដោះអាសន្ន នូវ​អាជីវកម្ម​ឆ្នោត​គ្រប់​ប្រភេទ រយៈពេល ១៥ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១ មេសា តទៅ ដើម្បី​ជាវិធានការ​បង្ការ​ការឆ្លង​រាតត្បាត​នៃ​វីរុសកូរ៉ូណា ឬហៅ កូវីដ១៩។