#លីហួរ វេលុយ

Articles by Tag លីហួរ វេលុយ

Scan KHQR ដក ឬ ដាក់ប្រាក់ជាមួយគ្រប់ស្ថាប័ន ធនាគារ ឬ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាក៏បានតាមរយះបាគង តាមរយះភ្នាក់ងារ លី ហួរ វេរលុយ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ជាមួយភ្នាក់ងារ លី ហួរ វេរលុយ លោកអ្នកអាចធ្វើការដកឬដាក់ប្រាក់ចជាមួយ សមាជិកបាគងដែលមានជាង 40 ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានយ៉ាងងាយស្រួល។