#លំនៅដ្ឋាន​សាធារណៈ

Articles by Tag លំនៅដ្ឋាន​សាធារណៈ

តើ​ត្រូវមាន​លក្ខខណ្ឌ​​អ្វី​ខ្លះ​ដើម្បី​ទិញ​ផ្ទះ​តម្លៃ​ថោក​ពី​គម្រោង​លំនៅដ្ឋាន​សាធារណៈ?

ដោយ​ ថៃ សុធា
កន្លង​មក ខេមបូណូមីស បាន​ផ្សាយរួចហើយ​ពី​ផ្ទះ​តម្លៃ​ថោក​និង​មធ្យម​នៃ​គម្រោង​លំនៅដ្ឋាន​សាធារណៈ​របស់​ក្រុមហ៊ុន WorldBridge Land របស់​ឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី ដែល​នេះ​ជា​គម្រោង​លំនៅដ្ឋាន​ដែល​លក់​ឲ្យ​ទៅ​​មន្ត្រី​រាជ​ការ​និង​ពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​ជីវភាព​មិន​សូវ​ធូរធារ ដែល​មិន​អាច​ទិញ​ផ្ទះ​តម្លៃ​ថ្លៃៗ​រស់នៅ​នឹង​គេ​បាន។