#លោកស្រី ម៉ារីយ៉ាម សាលីម

Articles by Tag លោកស្រី ម៉ារីយ៉ាម សាលីម

ធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មី«ត្រៀមខ្លួនជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដែលរងប៉ះពាល់ដោយកូវីដ-១៩»

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មី ដើម្បី «ត្រៀមខ្លួនជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញ ដែលរងប៉ះពាល់ដោយកូវីដ-១៩» ។ ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីរបស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជា គឺលោកស្រី ម៉ារីយ៉ាម សាលីម បានអះអាងថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រី ធនាគារពិភពលោក នឹងរៀបចំមូលដ្ឋានសម្រាប់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឱ្យរើបឡើងវិញយ៉ាងស្វាហាប់ និងកសាងភាពធន់សម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយហេតុការណ៍អង្រួនកន្ដ្រាក់សេដ្ឋកិច្ចឲ្យរីកចម្រើននៅថ្ងៃខាងមុខ។