#ឡូជីស្ទិក

Articles by Tag ឡូជីស្ទិក

អ្នកជំនាញ៖ វិស័យដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាអាចប៉ះពាល់ដល់ ៥០% ព្រោះឥទ្ធិពលវីរុស Covid 19

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ក្រៅពីវិស័យទេសចរណ៍ និងរោងចក្រកាត់ដេរ កំពុងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង ដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃវីរុសកូរ៉ូណា ឬគេឲ្យឈ្មោះផ្លូវការថា Covid 19 នោះ វិស័យដឹកជញ្ជូន ឡូជីស្ទិកកម្ពុជា ក៏កំពុងរងផលប៉ះពាល់មិនតិចដែរ ខណៈដែលអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យនេះ អះអាងថា ទំហំផលប៉ះពាល់អាចមានរហូតដល់ទៅ ៥០% ប្រសិនបើបញ្ហាវីរុសឆ្លងដ៏កាចសាហាវនេះ នៅតែបន្ដអូសបន្លាយយូរ។