#មិនទាន់ឃើញមានសកម្មភាព

Articles by Tag មិនទាន់ឃើញមានសកម្មភាព

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជំរុញឱ្យពន្លឿនការងារបង្កើតរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ខណៈភាគីចិនរង់ចាំចម្លើយពីកម្ពុជា

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជំរុញណែនាំឲ្យក្រសួងក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ ពន្លឿនការងារបង្កើតរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដ្បិតថាភាគីចិនកំពុងរង់ចាំចម្លើយពីខាងកម្ពុជា។ ការដាក់ចេញនៅការជំរុញឱ្យពន្លឿនការងារបង្កើតរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩នេះ ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសម្តេចតេជោហ៊ុន សែនសង្កេតឃើញថា ក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួល អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្នុងការធ្វើរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងនេះ ហាក់មិនទាន់ឃើញមានសកម្មភាពនៅឡើយទេ មកទល់នឹងពេលនេះ។