#នាំចេញកម្ពុជា

Articles by Tag នាំចេញកម្ពុជា

កម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មក្រៅពីអង្ករចំនួន១,៦លានតោនកើនជាង៥៥%នៅ២ខែឆ្នាំ២០២១

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ត្រឹមតែរយៈពេល២ដំបូងនៅឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មក្រៅពីអង្ករមានដល់ទៅប្រមាណ១លាន៦សែនតោន កើនឡើងដល់ទៅជាង៥៥%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០២០ ដោយការនាំចេញមានទៅកាន់ទីផ្សារគោលដៅចំនួន២៥ប្រទេស។ នេះបើទិន្នន័យពីអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ។