#នៅឆមាសទី២

Articles by Tag នៅឆមាសទី២

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆមាសទី២ នឹងប្រសើរឡើង ដោយសារតែកត្តាអ្វីខ្លះ?

ដោយ​ ខន ណារី
ដ្បិតការនាំចេញរបស់កម្ពុជា នៅរយៈពេល ៤ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០២៣ បានធ្លាក់ចុះ ៥% ក៏ដោយចុះ ប៉ុន្ដែ អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងអន្តរជាតិ នៅតែវាយតម្លៃខ្ពស់អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៣ នេះថា នៅតែបន្តរក្សាបានកំណើនមួយល្អប្រសើរ បើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ ដោយសារការវិលត្រលប់ទៅរកប្រក្រតីភាពវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃសកម្មភាពសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច។