#នគរបាល

Articles by Tag នគរបាល

អ្នក​ជំនាន់​ក្រោយ​មាន​សង្ឃឹម ខណៈ​នាយ​ឧត្តម​សេនីយ៍​«គ្រាក់ៗ»​ត្រូវ​ដាក់​ឲ្យ​ចូល​និវត្តន៍?

ដោយ​ ឈិន ភិរម្យ
ក្តី​រំពឹង​របស់​​អ្នក​​ជំនាន់​ក្រោយ ហាក់​​មាន​​សង្ឃឹម​​ឡើង​​វិញ ខណៈ​​ដែល​ជា​បន្ត​បន្ទាប់ មន្ត្រី​នគរបាល​គ្រាក់​ជំនាន់​មុន​ត្រូវបានដាក់​ឲ្យ​ចូល​និវត្តន៍ នា​ចុង​អាណត្តិ​នេះ នៅ​ពេល​ដែល​ការ​បោះឆ្នោត​ខិត​ជិត​មក​ដល់។