#បេក្ខជននាយករដ្ឋមន្រ្តី

Articles by Tag បេក្ខជននាយករដ្ឋមន្រ្តី

គណបក្សភឿថៃបានត្រៀមបេក្ខជនបីរូបសម្រាប់ដឹកនាំក្រុមចម្រុះគាំទ្របង្កើតរដ្ឋាភិបាល ប្រសិនបើលោក ភីតា បរាជ័យការបោះឆ្នោតសភា

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
លោក ភីថា លីមចំរឿនរ៉ាត់ មេដឹកនាំគណបក្សឆ្ពោះទៅមុខបានទទួលការគាំទ្រជាថ្មីជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្រ្តី តែមួយគត់របស់ក្រុមចម្រុះ៨បក្ស នៅក្នុងការបោះឆ្នោត សភាជុំទីពីរនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ។ នៅក្នុងករណីលោក ភីតា បន្ដបរាជ័យទៀតនោះ គណបក្សភឿថៃ ដែលគេដឹងថា ជាថៃក្រហមនឹងទទួលភារៈស្វែងរកបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្រ្តីបន្ត ដោយនៅក្នុងនោះបេក្ខជនបី រូបនឹងលេចចេញ សម្រាប់ការជ្រើសរើស ។ តើនរណាខ្លះនឹងអាចក្លាយជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្រ្តីរបស់ ភឿថៃ?