#ផលិតករក្នុងស្រុកជំរុញការនាំចេញ

Articles by Tag ផលិតករក្នុងស្រុកជំរុញការនាំចេញ

ឥណ្ឌូនេស៊ីប្រកាសកញ្ចប់ឥណទានសរុប ៣០ ពាន់លានដុល្លារ ដើម្បីជួយផលិតករក្នុងស្រុកជំរុញការនាំចេញ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងទទួលកញ្ចប់ឥណទាន ដែលមានតម្លៃសរុប៣០ ពាន់លានដុល្លារ ដើម្បីលើកកំពស់សមត្ថភាពផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុក និងពង្រឹងផលិតកម្ម និងគុណភាពនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។ កញ្ចប់ឥណទាននេះ នឹងសម្រួលឲ្យសហគ្រាសអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម ទទួលបានឥណទានមានអត្រាការប្រាក់ទាបត្រឹមប្រហែល ៦% ប៉ុណ្ណោះ។