#ផ្លូវទៅរកវិបត្តិសកល

Articles by Tag ផ្លូវទៅរកវិបត្តិសកល

ការស្ទង់មតិដោយរ៉យទ័របង្ហាញថា សេដ្ឋកិច្ចសកលកំពុងស្ថិតលើផ្លូវទៅរកវិបត្តិ

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងខិតជិតដល់ការធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិមែនទែនហើយនាពេលនេះ ខណៈដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើន ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិដោយ Reuters ជាថ្មីម្តងទៀត បានកាត់បន្ថយការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំៗសំខាន់ៗ និងស្របពេលដែលធនាគារកណ្តាល បន្តដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឥតស្រាកស្រាន្តដើម្បីកាត់បន្ថយអតិផរណា។