#ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងខ្សែទី៣

Articles by Tag ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងខ្សែទី៣

ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងខ្សែទី៣តម្លៃជាង ២៦៧លានដុល្លារដំណើរការសាងសង់ដល់ណាហើយ?

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
«ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងខ្សែទី៣» តម្លៃជាង២៦៧លានដុល្លារ របស់កម្ពុជា បានសម្រេចការសាងសង់ជិត ៧៧% ហើយ ដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នាដើមខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខនេះ។ នេះបើយោងតាមក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន។