#ផ្លូវអាកាសកម្ពុជា

Articles by Tag ផ្លូវអាកាសកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុន Boeing របស់អាមេរិកព្យាករថា អ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសកម្ពុជានឹងល្អប្រសើរឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំក្រោយ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្ដហោះដឹកអ្នកដំណើរដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Boeing បានព្យាករថា ចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសរបស់កម្ពុជានឹងវិលមករកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដូចឆ្នាំ២០១៩ នៅចុងឆ្នាំ២០២៣ ឬដើមឆ្នាំ២០២៤ បើគ្មានបញ្ហាសកលអ្វីកើតឡើងបន្ថែមទៀត។ នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល។