#ផ្អាកចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ

Articles by Tag ផ្អាកចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ

ប្រធាន WHO ទទូចជាថ្មីទៀតឲ្យផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញពីរខែសិន

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ប្រធាន WHO ចេញមុខទទូចម្តងទៀតឲ្យផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ ពីរខែសិន។ បន្ទាប់ពីហាមមិនស្តាប់ ទប់ក៏មិនជាប់ កុំឲ្យប្រញ៉ាប់ចាក់ដូសទី ៣ នោះ ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក នៅសប្តាហ៍នេះបានចេញមកទទូចសាជាថ្មីម្តងទៀតហើយ ឲ្យ ប្រទេសដែលកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ១៩ដូសជំរុញ ធ្វើការផ្អាកយុទ្ធនាការនេះចំនួន២ខែសិន ដើម្បីទុកពេលខ្លះសម្រាប់កាត់បន្ថយវិសមភាពវ៉ាក់សាំងក្នុងសកលលោក ព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសដែលកំពុងខ្វះខាតវ៉ាក់សាំង មានវ៉ាក់សាំងប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងកូវីដ១៩បំប្លែងខ្លួនថ្មីផងដែរ។ នេះបើតាមការសារព័ត៌មាន AP។