#ផ្សារព្រំដែន

Articles by Tag ផ្សារព្រំដែន

កម្ពុជា វៀតណាម គ្រោង​បង្កើត​ផ្សារ​តាម​ព្រំដែន​បន្ថែម​ទៀត​ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ព្រំដែន

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
រដ្ឋាភិបាល​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​​មាន​បំណង​បង្កើត​ផ្សារ​តាម​ព្រំដែន​បន្ថែម​ទៀត ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ការ​ដោះដូរ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ព្រំដែន​រវាង​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ។ ជាមួយ​គ្នា​នេះ កម្ពុជា-វៀតណាម ក៏ត្រៀមរៀបចំសន្និសីទ​សំខាន់​មួយ ស្ដី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ព្រំដែន សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៨​-២០១៩ ខាង​មុខ​នេះ ដែល​នឹង​ប្រារព្ធ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នា​ឆ្នាំ​នេះ ក៏​ដូចជា ប្រតិបត្តិការ​លើ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ព្រំដែន​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​២០២៥ និង​ចក្ខុ​វិស័យ​ឆ្នាំ​២០៣៥ ផង​ដែរ។