#បំណែកកំណត់ត្រាថ្មី

Articles by Tag បំណែកកំណត់ត្រាថ្មី

ទឹកប្រាក់នាំចេញបន្លែ និងផ្លែឈើវៀតណាមត្រូវបានរំពឹងថា នឹងបំណែកកំណត់ត្រាថ្មីក្នុងទំហំ ៥ពាន់លានដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០២៣

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ការនាំចេញបន្លែនិងផ្លែឈើរបស់វៀតណាមនៅក្នុងរយៈពេល៨ខែដំបូងនៃឆ្នាំ២០២៣នេះសម្រេចបានជាង៣ពាន់លានដុល្លារកើនជាង ៥៧% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ តាមរយៈកំណើនដ៏ខ្ពស់នេះ ក្រុមមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល វៀតណាម មានសុទិដ្ឋិនិយមថា ការនាំចេញផ្លែឈើ និងបន្លែរបស់ប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមួយនេះ នឹងបំណែកកំណត់ត្រាថ្មី ដែលនឹងសម្រេចបានទំហំទឹកប្រាក់នាំចេញរហូតដល់ ៥ ពាន់លានដុល្លារ នៅឆ្នាំនេះ។