#បញ្ហា​អគារជាប់គាំងនៅខេត្តព្រះសីហនុ

Articles by Tag បញ្ហា​អគារជាប់គាំងនៅខេត្តព្រះសីហនុ

តើការដោះស្រាយបញ្ហាអគារជាប់គាំងជាង ១ពាន់អគារនៅខេត្តព្រះសីហនុដំណើរការដល់ណាហើយ?

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានគូសបញ្ជាក់ថា គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដែលមានសមាជិកចម្រុះមកពីស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជនកំពុងសិក្សា និងរៀបចំយន្តការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធ និងមិនមែនពន្ធ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអគារជាប់គាំងនៅខេត្តព្រះសីហនុ។ ជាក់ស្តែង កាលពីពេលថ្មីៗ គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងបានជួបពិភាក្សាជាមួយម្ចាស់ទីតាំង និងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីសិក្សាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅពីឫសគល់នៃបញ្ហា ដើម្បីប្រមូលធាតុចូលសម្រាប់រៀបចំយន្តការក្នុងការដោះស្រាយ។