#បញ្ហាប្រេង

Articles by Tag បញ្ហាប្រេង

តម្លៃឧស្ម័នបានធ្លាក់ចុះហើយ ចុះហេតុអ្វីអតិផរណានៅមិនទាន់ស្រកចុះទៅវិញយ៉ាងដូច្នេះ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
តម្លៃឧស្ម័នមានទំនោរទៅរកការធ្លាក់ចុះអស់រយៈពេលជាង ៥០ ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាមកហើយ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហាក់មានការធូរចិត្តច្រើនជាងមុន ចំពោះជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់មួយនេះ។ ប៉ុន្តែ គេនៅមិនទាន់មានការស្រណុកចិត្តនៅឡើយទេ ដ្បិតថាកន្លងមក តម្លៃឧស្ម័នបានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ ក្នុងការរុញឲ្យមានកំណើនអតិផរណាក្នុងកម្រិតខ្ពស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាច្រើន ពិសេសអាមេរិកតែម្ដង។