#បោះផ្សាយលក់ភាគហ៊ុន

Articles by Tag បោះផ្សាយលក់ភាគហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនអ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី នឹងឈានជើងចូលក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុននៅឆ្នាំក្រោយ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ គួច អេឌ្យូខេសិន របស់អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី នឹងចូលរួមបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ឬភាគហ៊ុន នៅក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយ។ បើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី គោលបំណងនៃការឈានជើងចូលរួមបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិនេះ គឺដើម្បីកៀរគរទុនសម្រាប់ពង្រីកវិសាលភាពអប់រំឲ្យបានដល់មូលដ្ឋានរាជធានីខេត្តរបស់ប្រជាជនក្នុងន័យជួយលើកកម្ពស់ការអប់រំនៅកម្ពុជា។