#បោកប្រាស់

Articles by Tag បោកប្រាស់

ល្បិច​បោក​ប្រាស់​លុយ​កាក់​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន !!!

ដោយ​ ថៃ សុធា
បច្ចុប្បន្ន​នេះ ខណៈ​បច្ចេក​វិទ្យា​កាន់​តែ​ទំនើប ក្រុម​ជន​ខិល​ខូច​ក៏​មាន​ល្បិច​បោក​ប្រាស់​កាន់​តែ​ទំនើប ប្លែកៗ​ដូច​គ្នា​ដែរ ដែល​ប្រការ​នេះ អស់​លោក​អ្នក​គួរ​គប្បី​បង្កើន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ទ្វេ​ឡើង នោះ​ទើប​មិន​ធ្លាក់​ខ្លួន ឬ​ក្លាយ​ជា​ជន​រងគ្រោះ​របស់​ពួក​គេ។