#ប្រាក់ចំណេញក្នុងវិស័យអាកាសចរណ៍សកល

Articles by Tag ប្រាក់ចំណេញក្នុងវិស័យអាកាសចរណ៍សកល

តើកត្តាអ្វីខ្លះ នឹងជំរុញឲ្យប្រាក់ចំណេញក្នុងវិស័យអាកាសចរណ៍សកលនឹងកើនដល់ ១០ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ២០២៣?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
សមាគមដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិរំពឹងថា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍នានានៅលើពិភពលោក នឹងរកប្រាក់ចំណេញសរុបបានប្រមាណជាជិត ១០ ពាន់លានដុល្លារ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣ នេះ បើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងមានការថយចុះក៏ដោយ។ តាមការព្យាករ ការធ្វើដំណើរតាមជើងអាកាសនៅក្នុងឆ្នាំនេះ អាចមានកំណើនវិលទៅរកកម្រិតធម្មតាឡើងវិញ ពោលគឺនឹងមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលឆ្នាំ ២០១៩ មុនពេលមានជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩។