#ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធកំពង់ផែ

Articles by Tag ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធកំពង់ផែ

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុហក់ឡើងដល់ជាង ២០០% នៅត្រីមាសទី២ឆ្នាំនេះ

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានហក់ឡើងយ៉ាងគំហុកនៅត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២នេះជាមួយនឹងកំណើនដល់ទៅ៣ខ្ទង់ឯណោះ ពោលគឺមានដល់ទៅជិត៤៥ពាន់លានរៀល ឬស្មើនឹងប្រហែល១០លានដុល្លារអាមេរិក កើនដល់ទៅជិត២២០%ឯណោះ បើធៀបនឹងត្រីមាសទី២ កាលពីឆ្នាំមុន។ នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ។