#ប្រាក់កម្ចីងាយស្រួល

Articles by Tag ប្រាក់កម្ចីងាយស្រួល

ក្រុមហ៊ុន ទ្រូម៉ាន់នី សហការជាមួយធនាគារ ហត្ថា ផ្តល់សេវាបង់សងប្រាក់កម្ចីកាន់តែងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាព

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រុមហ៊ុន ទ្រូម៉ាន់នី ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្បីឈ្មោះមួយនៅកម្ពុជា កំពុងសហការជាមួយធនាគារ ហត្ថា ដែលជាធនាគារឈានមុខគេមួយនៅកម្ពុជា ដើម្បីផ្តល់សេវាបង់សងប្រាក់កម្ចីកាន់តែរហ័ស ងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេស។