#ប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងនាមជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំ G20 នៅឆ្នាំនេះ

Articles by Tag ប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងនាមជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំ G20 នៅឆ្នាំនេះ

ឥណ្ឌាប្រាប់ឲ្យចិនជួយកាត់បន្ថយបំណុលសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រ នៅមុនកិច្ចពិភាក្សាតុមូលរវាងម្ចាស់បំណុលធំៗនៅសប្ដាហ៍នេះ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងនាមជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំ G20 នៅឆ្នាំនេះ បានចេញមកបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈថា ទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវតែឈប់ធ្វើខ្លួនរាំងខ្ទប់ការបន្ធូរបន្ថយបំណុលសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រក្នុងពិភពលោកតទៅទៀតទៅ និងត្រូវមានឆន្ទៈក្នុងការទទួលយកការខាតបង់ចំពោះប្រាក់កម្ចីដែលខ្លួនបានផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសក្រីក្រទាំងនោះ។