#ប្រទេសអ្នកមានបំផុត

Articles by Tag ប្រទេសអ្នកមានបំផុត

កំពូលប្រទេស​អ្នក​មានបំផុត ទាំង១០ លើពិភពលោក ដែលអ្នកគួរដឹង

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
នៅលើពិភពលោកនេះ មានប្រទេសជិត២០០ ប្រទេស និងមានប្រជាជនរាប់ពាន់លាននាក់ ប៉ុន្ដែ រាល់ប្រទេសទាំងនោះ មានកម្រិតអភិវឌ្ឍន៍ខុសៗគ្នា ដោយខ្លះជាប្រទេសក្រីក្រ ខ្លះកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងខ្លះទៀត ជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍សម្បូរបែប។ តាមរយៈរបាយការណ៍ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ ពីស្ថាប័ន IMF លើចំណូលប្រជាជនម្នាក់ៗ គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០១៧ (GDP Per Capita) ខេមបូណូមីស សូមលើកយកកំពូលប្រទេសលំដាប់អ្នកមានបំផុតទាំង១០ នៅលើពិភពលោក មកចែកជូនលោកអ្នក ដែលប្រទេសទាំងនោះរួមមានដូចខាងក្រោមនេះ។