#ប្រធាន IMF

Articles by Tag ប្រធាន IMF

ប្រធាន IMF ព្យាករថា អត្រាការប្រាក់សកលអាចនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់រហូតដល់ឆ្នាំ២០២៥

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
បើទោះជាគេបានរំពឹងថា កម្រិតអតិផរណាសរុបនឹងធ្លាក់ចុះពីជាង៩% កាលពីឆ្នាំ២០២២ មកនៅត្រឹមជិត៥%នៅឆ្នាំ២០២៤ យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) គឺលោកស្រី គ្រីស្តាលីណា ចចជីវ៉ា (Kristalina Georgieva) បាននិយាយថា អត្រាការប្រាក់គោលនៅជុំវិញពិភពលោកនៅតែអាចបន្តក្នុងកម្រិតខ្ពស់រហូតដល់ឆ្នាំ២០២៥។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានធំៗជាច្រើន។