#ប្រលងបាក់ឌុប

Articles by Tag ប្រលងបាក់ឌុប

នៅឆ្នាំ២០២១ សិស្សជាប់បាក់ឌុបមានជាង ៧ម៉ឺននាក់ ខណៈនិទ្ទេស A មានជាង១ពាន់នាក់

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បង្ហាញឲ្យឃើញថា នៅឆ្នាំ២០២១ មានសិស្សជាង៧ម៉ឺន២ពាន់នាក់បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) ដែលស្មើនឹង៦៥,៦៥%។ ក្នុងចំណោមសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់ សិស្សទទួលបាននិទ្ទេស A មានរហូតដល់ជាង១ពាន់នាក់ មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ ដែលមានត្រឹមតែជាង៤រយនាក់។