#ប្រសិទ្ធភាពថាមពល

Articles by Tag ប្រសិទ្ធភាពថាមពល

តើវិស័យឯកជនគួរចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

ដោយ​ ខន ណារី
ទន្ទឹមនឹងភាពរីកចម្រើននៃវិស័យឧស្សាហកម្ម និងការដឹកជញ្ជូន អ្នកជំនាញសង្កេតឃើញថា វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កំពុងជំរុញឲ្យការប្រើប្រាស់ថាមពល នៅតាមអគារ ការិយាល័យកាន់តែច្រើនឡើងៗ។ ការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ថាមពល មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច ប៉ុណ្ណោះទេ តែបញ្ហានេះក៏ក្លាយជាក្ដីកង្វល់ដល់និរន្តរភាពសង្គម-បរិស្ថាន ផងដែរ។