#ប្រតិបត្តិការសេវាទូទាត់ឆ្លងដែន

Articles by Tag ប្រតិបត្តិការសេវាទូទាត់ឆ្លងដែន

អេស៊ីលីដា បន្ដជំរុញប្រតិបត្តិការសេវាទូទាត់ឆ្លងដែន ជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានកាន់តែច្រើន

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ដោយមានការគាំទ្រពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ធនាគារអេស៊ីលីដា បានក្លាយជាធនាគារពាណិជ្ជកម្មខ្មែរដំបូងគេមួយ ដែលបានផ្ដល់សេវាទូទាត់ឆ្លងដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃ ហើយបន្ទាប់ពីជោគជ័យសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះ ឥឡូវនេះ ធនាគារអេស៊ីលីដា ក៏បាននិងកំពុងបន្ដជំរុញមានការទូទាត់ឆ្លងដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាម និងឡាវនាពេលឆាប់ខាងមុខផងដែរ។ នេះបើតាមការអះអាងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារអេស៊ីលីដា។