#អភិវឌ្ឍន៍​ក្រុង

Articles by Tag អភិវឌ្ឍន៍​ក្រុង

អ្នកជំនាញ៖ ប្រើប្រាស់​ដី​អស់​សក្ដានុពល​បាន លុះត្រា​តែ​មាន​ប្លង់​មេ​អភិវឌ្ឍន៍

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
អ្នក​ជំនាញ​អចលនទ្រព្យ បាន​អះអាង​ថា បើ​កាលណា​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​សំណង់ មាន​ប្លង់មេ​ត្រឹមត្រូវ​ពី​អាជ្ញាធរ នោះ​នឹង​ជួយ​ឲ្យ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ក្នុង​តំបន់​នោះ​ប្រើប្រាស់​អស់​សក្ដានុពល។ ការលើក​ឡើង​បែប​នេះ ស្រប​ពេល​ដែល​បច្ចុប្បន្ន បញ្ហា​កង្វះ​ប្លង់​គោល​នៃ​វិស័យ​សំណង់ នៅតែ​ជា​កត្តា​ប្រឈម​មួយ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព។