#អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​វៀតណាម

Articles by Tag អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​វៀតណាម

វៀតណាម និងចិនចុះ MoU ជំរុញពាណិជ្ជកម្មផ្លែឈើ ចំពេលមានផលរំខានពីកូវីដ-១៩រាតត្បាតរាតត្បាត

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
វៀតណាម និងចិនចុះ MoU ជំរុញពាណិជ្ជកម្មផ្លែឈើ ចំពេលដែលការផ្ទុះរាលត្បាតកូវីដ-១៩ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។ វៀតណាម និងចិន បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងការលក់ផ្លែឈើ ដោយរំពឹងថា នឹងធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរទាក់ទងនឹងផលិតផលកសិកម្មនេះ នឹងមានភាពប្រសើរឡើង នៅចំពេលដែលបច្ចុប្បន្នវាកំពុងជួបការលំបាក ដោយសារតែមានការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។ នេះបើតាមការរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម។