#អចលនទ្រព្យនៅខេត្តភាគខាងត្បូងវៀតណាមកំពុងធ្លាក់ចុះ

Articles by Tag អចលនទ្រព្យនៅខេត្តភាគខាងត្បូងវៀតណាមកំពុងធ្លាក់ចុះ

តម្លៃដី និងអចលនទ្រព្យនៅខេត្តភាគខាងត្បូងវៀតណាមកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
តម្លៃដីឡូតិ៍ក៏ដូចជា អចលនទ្រព្យនៅទីក្រុងហូជីមិញ និងខេត្តជិតខាងដូចជា ប៊ិញឌឿង ដុងណៃ និងឡុងអាន ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា ធ្លាក់ចុះពី ១០ទៅ ២៥ ភាគរយ បើធៀបនឹងដើមឆ្នាំ ដោយសារគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុតឹងរឹងរបស់ធនាគារកណ្តាលវៀតណាមដែលបានដាក់ចេញលើការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីអចលនទ្រព្យនានាកាលពេលកន្លងទៅ។