#អ្នកជំនាញ​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម

Articles by Tag អ្នកជំនាញ​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម

ក្រុមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងកសិកម្ម៖ ប្រទេសកាន់តែអភិវឌ្ឍន៍ជឿនលឿន ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនឹងថមថយចុះ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
មហាសេដ្ឋីកសិកម្មដ៏ល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធីបានអះអាងថា កាលណាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែជឿនលឿន នោះការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនឹងកាន់តែថមថយចុះជាងមុន។ ថមថយចុះ គឺឯកឧត្តមឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី ចង់សម្ដៅថា កាលណាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនទៅមុខ ក្រៅពីវិស័យកសិកម្ម ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សហកម្មនឹងមានការរីកដុះដាលកាន់តែខ្លាំងឡើង និងជាឆ្អឹងខ្នងសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច។ យ៉ាងណាមិញ សម្រាប់កម្ពុជា បច្ចុប្បន្នវិស័យឧស្សាហកម្ម សំណង់ និងអចលន្រព្យកំពុងមានសម្ទុះកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់។