#អតីតផ្សារទំនើបParkson

Articles by Tag អតីតផ្សារទំនើបParkson

ក្រុមហ៊ុនផ្សារទំនើប Parkson ចាញ់ក្ដីនៅតុលាការភ្នំពេញ និងតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ជាង១៤៤ លានដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ គម្រោង

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ក្រុមហ៊ុន Parkson Cambodia ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Parkson Retail Asia Ltd ដែលបានចុះបញ្ចីផ្សារហ៊ុននៅសិង្ហបុរីនោះ បានចាញ់ក្ដីជាមួយក្រុមហ៊ុន Hassan (Cambodia) Development Co,.Ltd នៅក្នុងជម្លោះកិច្ចសន្យាជួល និងត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញ បង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់ ១៤៤,៥ លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការខូចខាតទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនម្ចាស់គម្រោង Hassan Cambodia នេះ។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរបស់ម៉ាឡេស៊ី The Star។