#អត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា

Articles by Tag អត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា

ធនាគារពិភពលោកអះអាងថា ជំងឺកូវីដ១៩ ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជា ៤៦ម៉ឺននាក់ ធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រឡើងវិញ

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ធនាគារពិភពលោក បង្ហាញថា អត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា បានធ្លាក់ចុះសឹងតែពាក់កណ្តាលក្នុងចន្លោះឆ្នាំ២០០៩ និងឆ្នាំ២០១៩ ប៉ុន្តែក្រោយមានការចូលរាតត្បាតដោយជំងឺកូវីដ-១៩នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ បានធ្វើឱ្យអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាបានហក់កើនឡើងវិញគួរឲ្យកត់សម្គាល់។